Sanitné vozy

Sanitné vozy

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Operatívne nasadenie vozidiel podľa ich aktuálnej polohy

  • dokonalý prehľad o všetkých vozidlách a vodičoch vrátane vykonávanej činnosti umožňuje operatívne nasadzovanie a skracovanie doby výjazdov

Detekcia zapnutia výstražného zariadenia

  • umožňuje kontrolu neoprávneného používania