Sanitné vozy

Sanitné vozy

Získajte dokonalý prehľad o prevádzke sanitných vozidiel pomocou komplexného riešenia, ktoré ponúka aplikácia WEBDISPEČINK.

  • Prehľad o aktuálnych pozíciách vozidiel a v nich čipom identifikovaných vodičoch.
  • Operatívne nasadenie vozidiel, skrátenie doby výjazdov a nájazdu kilometrov.

Monitorovanie činnosti sirén a majákov

  • Pripojením majákov a sirén k GPS jednotke vo vozidle získate prehľad o ich aktuálnom, ale aj historickom použití v reálnej prevádzke.
  • K dispozícii sú štatistiky využitia aj vykreslenie ich použitia v mapových podkladoch.

Monitorovanie činnosti

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebenia vozidiel

K dispozícii je množstvo reportov vzťahujúcich sa k vozidlám, ale aj vodičom.

  • Prehľady reálnej spotreby vozidiel na základe pripojených zberníc.
  • Reporty nadspotreby vozidiel – porovnanie spotreby podľa TP a reálne natankovanými litrami paliva na čerpacích staniciach.
  • Hodnotenie štýlu jazdy vodičov na základe gyroskopického senzora v jednotke.
  • Z pripojených zberníc vozidla možno získať informácie o stave vozidla na základe informácií z palubného diagnostického systému. Tým je možné predchádzať vážnejším poruchám a opotrebovaniu vozidiel.
  • Aplikácia WEBDISPEČINK môže tiež upozorniť na blížiace so servisné prehliadky a kontroly vozidiel.

Nasadením aplikácie WEBDISPEČINK na sanitné vozidlá získate dokonalý denný prehľad fungovania v reálnom prostredí. Tým dosiahnete zníženie nájazdu kilometrov a zlepšenie jazdného štýlu vodičov. To všetko vedie k úspore nákladov na základe nižšej spotreby, nájazdu a opotrebenia vozidiel.