Identifikácia vodičov

Identifikácia vodičov

Identifikácia vodičov prebieha pomocou takzvaných identifikačných čipov. Tento čip sa priloží po naštartovaní vozidla k čítaciemu zariadeniu vozidla, odkiaľ je informácia prenesená do mobilnej jednotky. Podľa údajov na čipe "pozná" mobilná jednotka, kto práve nasadol do vozidla a naštartoval. Túto informáciu potom odosiela do servera WEBDISPEČINKU spoločne s inými údajmi.

Jeden vodič môže vlastniť i viac identifikačných čipov, napríklad pre rozlíšenie rôznych druhov jázd alebo prác.

Identifikačný čip je možné využiť pre zabezpečenie vozidla. Mobilnú jednotku je možné nastaviť tak, že bez príslušného identifikačného čipu nie je možné vozidlo naštartovať štandardným spôsobom. Pokiaľ aj napriek tomu príde k naštartovaniu, respektíve k pohybu vozidla, začne mobilná jednotka vysielať poplašný signál.