Komunálna technika

Komunálna technika

Zníženie počtu najazdených kilometrov, spotreby a opotrebovania vozidiel

  • dokonalý prehľad o spotrebe vďaka sledovaniu stavu paliva v nádrži vozidla, zabránenie neoprávnenej manipulácii s palivom
  • štatistické prehľady o štýloch jazdy jednotlivých vodičov
  • prehľad o technickom stave vozidla (na základe údajov palubného diagnostického systému) umožňuje predchádzať vážnejším poruchám

Okamžitý prehľad o vykonávaných prácach, spotrebe materiálu a podobne

  • umožňuje operatívne nasadzovanie jednotlivých vozidiel a strojov podľa aktuálnej polohy, stavu zásobníka s materiálom a podobne
  • štatistické súhrny poskytujú komplexný prehľad o realizovaných prácach, to znamená či boli splnené všetky aktuálne aj priebežné úlohy, ktoré súvisia napríklad s údržbou komunikácií

Štatistické prehľady a výkazy o jednotlivých vodičoch, vozidlách a zariadeniach

  • znižujú administratívne náklady firmy