Prenos údajov do Vašich aplikácií

Prenos údajov do Vašich aplikácií

Vďaka možnosti prenosu dát za do WEBDISPEČINKU získava efektivita riadenia Vášho vozového parku ďalší rozmer.

Otvárajú sa tak možnosti pre:

  • zníženie administratívnych nákladov (odpadá duplicitné spracovanie dát)
  • zjednodušenie procesov dispečerského rozhodovania a plánovania
  • urýchlenie spracovania vnútrofiremných, obchodných i finančných dokladov
  • zvýšenie akcieschopnosti v rozhodovaní a riadení firmy

WEBDISPEČINK je vďaka tzv. API rozhraniu otvoreným systémom pre všetkých, ktorí sa rozhodnú čerpať z neho dáta a použiť ich napríklad na:

  • spracovanie v podnikových informačných systémoch (ERP) ako napríklad: AZ Pro, D3K, Helios, Prytanis , QI, Rinkai , Sped .
  • zverejnenie na vlastných webových stránkach či v aplikáciách
  • zdieľanie vlastných dát kľúčovým obchodným partnerom
  • spracovanie v systémoch tretích strán ako sú: Project44, TranV , Transport Manager, TimoCom , Fleetfance by Omnitracs a pod.

Vyššie uvedené už teraz využíva rad spoločností na to, aby využili svoje dáta z WEBDISPEČINKU na maximum.

Komunikácia WEBDISPEČINKU s ostatnými systémami môže byť obojsmerná. Z WEBDISPEČINKU je možné získať napríklad aktuálnu pozíciu vozidiel, knihy jázd jednotlivých vozidiel, stazky , stavy paliva či teplôt, fotografie dokladov zhotovené vodičom a pod.), záznamy o tankovaní a pod. Je tiež možné synchronizovať dáta medzi informačnými systémami, napr. nastavenie vozidiel, vodičov, užívateľov a pod.

To všetko Vám ponúka naše API rozhranie. Stačí sa pozrieť na developers.webdispecink.cz , kde je kompletná dokumentácia a cenník.