Referencie, Dalkia a.s.

Referencie, Dalkia a.s.

Dalkia a.s.

Dalkia a.s.

Obor činnosti: referenčné vozidlá

http://www.dalkia.sk

Spoločnosť Dalkia je poprednou európskou spoločnosťou v poskytovaní energetických služieb. Od roku 1992 sa Dalkia postupne etablovala na slovenskou trhu a pôsobí v viacerých slovenských mestách a obciach. Bohaté odborné skúsenosti nám umožňujů poskytovať služby širokej škále klientov, do ktorej patria mestá, vyššie územné celky, bytové družstvá, ako aj priemyselné parky, administratívne a obchodné centrá. Naše služby zahŕňajú zabezpečenie centrálneho zásobovania teplom, výrobu tepla, stlačeného vzduchu, elektrickej energie, chladu a pary, tzv. priemyselných médií a energií. Prinášame riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelnotechnických zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére.

Aplikácia Webdispečink bola v Dalkii zavedená koncom roka 2011. Ku dnešnému dňu máme v systéme evidovaných zhnruba 200 motorových vozidiel. Aplikáciu využívame najmä na generovanie elektronickej knihy jázd, sledovanie priemernej spotreby PHM a on-line monitoring trasy služobných vozidiel. Webdispečink nám takisto pomáha v evidencii a v upozorňovaní na servisné prehliadky vozidiel, kontroly STK a EK, atď.
Po inštalovaní aplikácie sme zaznamenali nemalú úsporu nákladov za PHM, zefektívnili sa výjazdy služobných vozidiel z pohľadu času a dlžky trasy. Dá sa konštatovať, že nám aplikácia pomáha ku zvyšovaniu výkonnosti zamestnancov a s tým spojeného efektívneho vynakladania finančných prostriedkov našej spoločnosti. S aplikáciou Webdispečink sme preto veľmi spokojní a môžeme ju odporučiť aj ďalším záujemcom.

Benedikt Lavrinčík
regionálny riaditeľ - región Západ

Referenčný list