Referencie, DECODOM, spol. s.r.o.

Referencie, DECODOM, spol. s.r.o.

DECODOM, spol. s.r.o.

DECODOM, spol. s.r.o.

Obor činnosti: nákladné vozidlá

http://www.decodom.sk

Decodom má dlhú históriu, špičkových dodávateľov a navyše zamestnancov, čo robia svoju prácu so srdcom. Najviac zo všetkého sme však hrdí na to, že sa nám darí na Slovensku vyrábať nábytok svetovej úrovne a za výborné ceny.

Aplikácia Webdispečink bola v Decodom zavedená začiatkom roka 2009. Ku dnešnému dňu máme v systéme evidovaných zhruba 60 motorových vozidiel. Aplikáciu využívame najmä na generovanie elektronickej knihy jázd a sledovanie spotreby PHM. K tomu nám pomáha napojenie CAN a FMS zberníc vo vozidlách. Webdispečink nám tiež pomáha v evidencii súkromných jázd.
Po inštalovaní aplikácie sme zaznamenali 15% úsporu nákladov za PHM. S aplikáciou Webdispečink sme preto veľmi spokojní a môžeme ju odporučiť aj ďalším záujemcom.


Anton Škvarenina
dispečer dopravy

Referenčný list