Referencie, MAXPROGRES, s.r.o.

Referencie, MAXPROGRES, s.r.o.

MAXPROGRES, s.r.o.

MAXPROGRES, s.r.o.

Obor činnosti: referenčné vozidlá

http://www.maxprogres.cz

Společnost MAXPROGRES, s.r.o. je progresivní a rychle se rozvíjející ryze českou společností. V začátcích se společnost MAXPROGRES zaměřovala především na výstavbu telekomunikačních sítí a vláknovou optiku. Tyto činnosti byly dále doplněny o přenosové systémy, silno a slaboproudé rozvody a také o bezpečnostní systémy. Investice do výstavby infrastruktury optických tras předurčily nejdynamičtěji se rozvíjející oblast činnosti – telekomunikační služby 99 na vlastní optické síti. V současné době je společnost MAXPROGRES rozčleněna na divize:
Slaboproudé systémy
Výstavba telekomunikačních sítí
Hlasové a datové služby 99

Aplikaci Webdispečink firma MAXPROGRES, s.r.o. začala používat v roce 2010 a to hlavně ke zjištění aktuální polohy vozidel, automatické vedení knihy jízd a evidenci zakázek. Ve vozidlech totiž kromě standardních GPS jednotek máme ještě připojeny navigace Garmin, které jsou kromě samotné navigace využívány jako terminál k zadávání čísla zakázky do účelu jízdy. Díky tomu pak máme snadnou práci při fakturaci daných zakázek. Aplikace Webdispečink se nám tak jeví jako přínosná a můžeme ji doporučit i dalším zájemcům.

Ing. Ladislav Kuzmín
vedoucí střediska Informační technologie

Referenčný list