Referencie, Integra stavby a.s.

Referencie, Integra stavby a.s.

Integra stavby a.s.

Integra stavby a.s.

Obor činnosti: stavebníctvo

http://www.integrastavby.cz

Společnost Integra stavby a.s. byla založena v roce 1997 pod obchodním jménem Integra Liberec a.s. a postupně získala neopominutelné postavení na stavebním trhu České republiky. Jako společnost zaměřená na stavební výrobu kladla a klade důraz na štíhlou a pružnou organizaci schopnou operativně reagovat na změny. Za dobu své existence společnost Integra stavby a.s. prokázala, že je schopná včas a kvalitně plnit i nejnáročnější požadavky investorů od soukromých až po investory z komunálního a státního sektoru.

Aplikaci Webdispečink používá společnost Integra stavby a.s. od roku 2008. Důvodem zavedení byla možnost kontroly vykazované činnosti. Díky systému Webdispečink také můžeme kdykoliv vidět co se právě nyní děje s našimi vozidly a stroji. Webdispečink nám tak pomáhá udržet efektivitu provozu našeho autoparku, proto jej chceme využívat i nadále.

Mgr. Ondřej Hušek

Referenčný list