Referencie, Beckman Coulter s.r.o.

Referencie, Beckman Coulter s.r.o.

Beckman Coulter s.r.o.

Beckman Coulter s.r.o.

Obor činnosti: referenčné vozidlá

http://www.beckman.cz

Beckman Coulter s.r.o. je nejvýznamnější český výrobce imunodiagnostiky, je součástí mezinárodního koncernu Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter s.r.o. nabízí přístroje, soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie, hematologie, imunologie, RIA laboratoře a pro laboratoře biomedicínského výzkumu. Nezanedbatelnou součástí aktivit firmy je i vlastní výzkum a vývoj imunodiagnostických souprav. Více než 50 % prodejů směřuje na export, nejvýznamnějšími exportními teritorii jsou Francie, SRN, Slovenská republika a země Společenství nezávislých států.

Firma Beckman Coulter s.r.o. pořídila systém Webdispečink především pro usnadnění práce s vedením knihy jízd. Oceňujeme také možnost importu záznamů o tankování z karet firmy Shell a vyúčtování soukromých jízd našich zaměstnanců. Díky systému Webdispečink tak šetříme čas a náklady na správu vozového parku.

Boris Popsimov
Service admin

Referenčný list