Aplikácia Webdispečink

Aplikácia Webdispečink

Aplikácia WEBDISPEČINK je v podstate akýmsi "mozgom" služby. Zhromažďuje všetky údaje, ktoré odosielajú mobilné jednotky jednotlivých vozidiel a spracováva ich do rôznych foriem:

  • zobrazuje polohu vozidiel na mape v reálnom čase
  • aktuálne prehľady - napríklad priebeh dňa, náklady, body dostihnuteľnosti
  • štatistické prehľady - napríklad spotreba pohonných hmôt, štatistiky využitia vozidiel a vodičov, technický stav vozidla, kontroly jázd, atď.

Okrem týchto funkcií obsahuje aplikácia WEBDISPEČINK aj veľa užitočných nástrojov, napríklad optimalizácia trás, stazky, dispečerské plachty, výpočty cestovných náhrad a diét a podobne.
Tieto nástroje Vám umožňujú dosahovať ďalšie úspory - a to predovšetkým z dôvodu efektívnejšieho využívania vozidiel a vodičov a zníženia administratívnej záťaže firmy vďaka automatizácii niektorých operácií.

Aplikáciu WEBDISPEČINK nie je potrebné inštalovať, pre jej používanie postačí internetový prehliadač (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a podobne) a pripojenie na internet. Nemá žiadne špeciálne nároky na hardvér, beží bez problémov aj na slabších počítačoch.

Aj napriek tomu, že aplikácia WEBDISPEČINK ponúka široké spektrum rôznych funkcií pre efektívne riadenie vozového parku, v špecifických prípadoch sa môže stať, že budete potrebovať úpravu aplikácie na mieru Vašim požiadavkám. V takom prípade je Vám k dispozícii náš tým programátorov - viac informácií nájdete tu.